ZB Config

W celu szybkiego i sprawnego przygotowania sieci ZigBee do przesyłania danych opracowano aplikację ZB Config, która umożliwia odczytanie aktualnej konfiguracji sieci oraz przypisanie logicznych połączeń między jej węzłami (bindowanie). Możliwość uzyskania informacji o wzajemnym połączeniu urządzeń, na co w sieciach dokonujących samokonfiguracji mamy niewielki wpływ, jest cenną zaletą aplikacji ZB Config. Użycie niniejszej aplikacji wymaga jedynie wprowadzenie zmian programowych w oprogramowaniu aplikacyjnym koordynatora.

Okno informacyjne

Okno informacyjne aplikacji ZB Config

ZB Config Panel główny

Widok głównego panelu aplikacji ZB Config

Komunikacja z siecią odbywa się poprzez węzeł koordynatora, podłączony do komputera PC z wykorzystaniem portu szeregowego w standardzie RS-232C lub interfejs USB. Przed rozpoczęciem połączenia wymagane jest ustawienie określonej prędkości transmisji i otwarcie połączenia z modułem koordynatora.

ZB Config Okno bindowania

Fragment panelu głównego aplikacji ZB Config prezentujący przykładowe bindowania

Każda zrealizowana operacja budowania jest wizualizowana w programie przez przedstawiony powyżej wpis, w którym znajduje się informacja o adresach sieciowych zbindowanych urządzeń, numerach endpointów oraz numerze klastra.

Panel edycyjny aplikacji ZB Config

Panel edycyjny aplikacji ZB Config

Po odczycie konfiguracji sieci poszczególne węzły reprezentowane są za pomocą standardowych ikon. Istnieje jednak możliwość własnego przypisania ikony do danego węzła o określonym 64-bitowym adresie IEEE.


Projekt badawczy rozwojowy nr R 01 036 01
Węzły do inteligentnych systemów pomiarowo-sterujących