Przetwarzanie Regułowe

Ważnym elementem BSPS (Bezprzewodowy System Pomiarowo-Sterujący) jest sposób realizacji przetwarzania rozproszonego. Przetwarzanie w klasycznych SPS najczęściej jest realizowane centralnie. Oznacza to, że wszystkie informacje o działaniu systemu typu wartości pomiarowe i decyzje o sterowaniu są przetwarzane w centralnym punkcie, a następnie przesyłane do odpowiednich węzłów przez medium sieciowe. W proponowanym rozwiązaniu systemu przetwarzanie rozproszone odbywa się w oparciu o reguły umieszczone w węzłach sieci bezprzewodowej. Dzięki temu decyzje o sterowaniu mogą być podejmowane lokalnie na poziome węzła, gdzie wykonywany jest pomiar danej wartości. Decyzje o sterowaniu są podejmowane na podstawie uprzednio zdefiniowanych zbiorów reguł typu IF (Zmienna=Wartosc) THEN ZmiennaWY=Wartość. Zmienne związane są z czujnikami pomiarowymi lub elementami wykonawczymi. Stosowanie przetwarzania regułowego daje pewną elastyczność w odniesieniu do lokalizacji interpretera reguł oraz pozwala na stosowanie kwantyzacji przetwarzanych danych, co przedstawiono na poniższym rysunku. Kwantyzacja danych jest realizowana w węzłach pomiarowych i oznacza ona przejście z danych pomiarowych na informację [5].

Reguła umieszczona w węźle końcowym lub w węźle koordynatora

Reguła umieszczona w węźle końcowym lub w węźle koordynatora

Przykładem kwantowanych danych jest kwantyzacja trzypoziomowa: "w normie", "powyżej normy" i "poniżej normy". Taką informację można zakodować na dwóch bitach, co w porównaniu do długości danych pomiarowych skraca czas transmisji i upraszcza przetwarzanie regułowe. Reguły są tworzone z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego: Edytora Konfiguracji Systemu [1].


Projekt badawczy rozwojowy nr R 01 036 01
Węzły do inteligentnych systemów pomiarowo-sterujących