Literatura

[1] A. Markowski, E. Michta: Simulation of Distributed Measurement-Control Systems. Materiały konferencyjne (CD ISBN Instrumentation and Measurement Technology Conference – IMTC 2007, May 1-3, 2007, W-Wa.

[2] A. Markowski, E. Michta: Assigning time parameters of distributed measurament-control systems, w Measurements Models System and Design. WKŁ, Warszawa 2007.

[3] A. Markowski, W. Miczulski: Badania symulacyjne rozproszonego systemu pomiarowo-sterującego. Pomiary Automatyka Kontrola, 9bis/2007, str. 257 - 260.

[4] A. Markowski, W. Miczulski: Algorytm pracy symulatora bezprzewodowego rozproszonego systemu pomiarowo-sterujacego z przetwarzaniem regułowym. Pomiary Automatyka Kontrola, 6/2008, str. 359 - 361.

[5] E.Michta, P.Powroźnik, R.Szulim, Przetwarzanie rozproszone w bezprzewodowych sieciach czujnikowych,
Pomiary Automatyka Kontrola vol.54, nr 6/2008

[6] J.Kaczmarek, M.Kozioł, Praktyczne aspekty projektowania urządzeń bezprzewodowej sieci ZigBee: przegląd parametrów technicznych platform sprzętowo-programowych,
Pomiary Automatyka Kontrola vol.54, nr 6/2008


Projekt badawczy rozwojowy nr R 01 036 01
Węzły do inteligentnych systemów pomiarowo-sterujących