Edytor Konfiguracji Systemu

Zbudowany, na bazie opracowanych węzłów, system pomiarowo-sterujący ma możliwość realizacji zadań monitorowania, a także definiowania i realizowania przetwarzania rozproszonego typu regułowego. Przetwarzanie rozproszone typu regułowego pozwala na autonomiczną realizację aplikacji rozproszonych przez węzły systemu. Oznacza to, że w systemie mogą być przesyłane informacje, a nie jedynie czyste dane. Do realizacji przetwarzania rozproszonego typu regułowego opracowano program Edytor Konfiguracji Systemu umożliwiający edycję oraz ich dystrybucję.

Edytor Reguł - Okno Informacyjne programu

Okno informacyjne programu Edytor Konfiguracji Systemu

Edytor Konfiguracji  Reguł - Okno główne programu

Okno główne programu Edytor Konfiguracji Systemu

Edytor Konfiguracji Systemu jest narzędziem umożliwiającym zaprogramowanie modułów rozproszonego systemu do potrzeb danego zadania. W tym celu administrator systemu może zdefiniować jakiego typu węzły pracują w systemie, jakie posiadają adresy sprzętowe i jaką pełnią rolę w systemie.

Edytor Konfiguracji  Reguł - Szczególowe informacje o konfiguracji

Szczegółowe informacje o konfiguracji

Edytor Konfiguracji Systemu prezentuje konfigurację systemu w sposób hierarchiczny. Możliwe jest wyświetlanie danych podstawowych i szczegółowych. Dla każdego modułu może być zdefiniowany zbiór dołączonych czujników i elementów wykonawczych.

Edytor Konfiguracji Reguł - Okno do definiowania zmiennej

Okno do definiowania zmiennej

Informacje w systemie przetwarzane są w postaci zmiennych systemowych. Zmienna związana jest z czujnikiem pomiarowym lub elementem wykonawczym. Dla każdej zmiennej należy zdefiniować nazwę, jej typ, powiązanie z elementem i zakresy kwantowania.

Edytor Konfiguracji Reguł - Okno do definiowanie reguły

Okno do definiowanie reguły

Podejmowanie decyzji o sterowaniu na podstawie wartości zmiennych wymaga zdefiniowania zbioru reguł. Każdy węzeł może posiadać swój zbior reguł. Reguły mogą sterować tylko lokalnymi elementami wykonawczymi węzła lub mogą także sterować elementami innym węzłów. Wymaga to zadeklarowania odpowiednich zmiennnych.

Edytor Konfiguracji Reguł - Wysyłanie konfiguracji do koordynatora i odczyt wartości zmiennych globalnych z koordynatora

Wysyłanie konfiguracji do koordynatora i odczyt wartości zmiennych globalnych z koordynatora

Po zadeklarowaniu wszystkich elementów potrzebnych do działania systemu obejmujących określoną funkcjonalność możliwe jest zaprogramowanie konfiguracji w węzłach. Dokonywane jest to poprzez sieć. Przesyłane są jedynie informacje o konfiguracji. Oprogramowanie węzłów nie jest zmieniane. Konfigurację można zmienić w dowolnym momencie. Liczba zmian konfiguracji nie jest ograniczona. Na poziome tego okna zrealizowano także prostą funkcjonalność monitorowania wartości zmiennych systemu. Możliwe jest odczytanie wartości zmiennej z koordynatora i zaprezentowanie w polu info okna.


Projekt badawczy rozwojowy nr R 01 036 01
Węzły do inteligentnych systemów pomiarowo-sterujących