Projekt badawczy rozwojowy nr R01-0024-10

System pomiarowy do wzorcowania rezystorów wzorcowych
o małych wartościach rezystancji
w zakresie częstotliwości akustycznych

Opis    Literatura   


Realizatorzy projektu
  • dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ
  • dr inż. Leszek Furmankiewicz
  • dr inż. Janusz Kaczmarek
  • dr inż. Mirosław Kozioł
  • dr inż. Mariusz Krajewski
© IME 2009