Projekt badawczy rozwojowy nr R01-0024-10

System pomiarowy do wzorcowania rezystorów wzorcowych
o małych wartościach rezystancji
w zakresie częstotliwości akustycznych

Opis    Realizatorzy   


Literatura

[1] Rybski R., Kaczmarek J., Kozioł M.: A high-resolution PXI digitizer for a low value resistor calibration system. IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement, 2013, Vol. 62, no. 6, s. 1783 - 1788.

[2] Rybski R., Kaczmarek J., Kozioł M.: Characterization of a digitizer for a low value resistor calibration system in the audio-frequency band. Conference on Precision Electromagnetic Measurements - CPEM 2012. Washington, DC, USA, 2012, IEEE Conference Publications, 2012, s. 580 – 581, ISBN: 978-1-4673-0442-9.

[3] Rybski R., Kaczmarek J., Kozioł M.: A study of the metrological properties of a two-channel sampling module for an AC standard resistor calibration system. Przegląd Elektrotechniczny, Nr 1a. 2013, s. 78-80.

[4] Rybski R., Kaczmarek J., Kozioł M.: Cyfrowy generator napięcia sinusoidalnego do dokładnych pomiarów impedancji. Prace Komisji Metrologii Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach - (Konferencje; 15), 2011, s. 168 - 171.

[5] Rybski R., Kaczmarek J., Kozioł M.: Aktywny transformator izolujący do zastosowań w pomiarach dokładnych w paśmie akustycznym. Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2013, Vol. 59, nr 4, s. 323 – 325.

© IME 2009