Projekt badawczy rozwojowy nr R 01 033 03

Zintegrowany system monitorowania i sterowania
systemami pomiarowego państwowego wzorca
jednostek miar czasu i częstotliwościZdjęcia z wizyt w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie
© IME 2009