Projekt badawczy rozwojowy nr R 01 033 03

Zintegrowany system monitorowania i sterowania
systemami pomiarowego państwowego wzorca
jednostek miar czasu i częstotliwościRealizatorzy projektu
 • dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ
 • dr hab. inż. Ryszard Rybski
 • dr inż. Marek Florczyk
 • dr inż. Leszek Furmankiewicz
 • dr inż. Mirosław Kozioł
 • dr inż. Mariusz Krajewski
 • dr inż. Emil Michta
 • dr inż. Robert Szulim
 • mgr inż. Maciej Cepowski
 • mgr inż. Wojciech Lewandowski
 • mgr inż. Piotr Powroźnik
 • mgr inż. Sergiusz Sienkowski
© IME 2009