Projekt badawczy rozwojowy nr R 01 033 03

Zintegrowany system monitorowania i sterowania
systemami pomiarowego państwowego wzorca
jednostek miar czasu i częstotliwościLiteratura
  • [1] W.Miczulski, R.Szulim: Application of Knowledge Discovery Methods in Diagnostics of Standard Radio Frequency Generator. Przegląd Elektrotechniczny, nr 6/2009
  • [2] M.Cepowski, A.Czubla, W.Miczulski: Metody prognozowania państwowej skali czasu. Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - Materiały VII Konferencji Naukowo-Technicznej PPM'09, 2009, s.12-15.
  • [3] M.Cepowski, W.Miczulski: Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania państwowej skali czasu. Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych - Materiały XVII Sympozjum (Krynica), Kraków, Wydaw. Katedry Metrologii AGH, 2009, s.141-150.
  • [4] M.Florczyk: Proces testowania oprogramowania zintegrowanego systemu monitorowania i sterowania systemami państwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwości. Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle, Łagów, 2010 (przyjęte do druku)
  • [5] L.Furmankiwicz, J.Kaczmarek: System monitorowania warunków pracy atomowych wzorców czasu i częstotliwości. Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle, Łagów, 2010 (przyjęte do druku)
  • [6] J.Kaczmarek, M.Kozioł, A.Czubla: System do porównań bezpośrednich zegarów atomowych i skal czasu. Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle, Łagów, 2010 (przyjęte do druku)
  • [7] R.Szulim: Rozproszony system nadzoru urzadzeń z wykorzystaniem technologii zmiennych sieciowych. Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle, Łagów, 2010 (przyjęte do druku)
© IME 2009