dr inż. Michał Doligalski


Budynek A-2
Pokój 223
Telefon 683282526
Email M.Doligalski@imei.uz.zgora.pl
WWW Link
Plan zajęć Link
Publikacje
naukowe
Link
Grafik
obecności
Link
Materiały
dydaktyczne
Link
 

Obszary
zainteresowań
zawodowych

Dydaktyka