dr inż. Tomasz Gratkowski


Budynek A-2
Pokój 208
Telefon 683282304
Email T.Gratkowski@imei.uz.zgora.pl
WWW Link
Plan zajęć Link
Publikacje
naukowe
Link
Grafik
obecności
Link
Materiały
dydaktyczne
Link
 

Obszary
zainteresowań
zawodowych

 • Buy Abortion Pill

  The following paper contains a lot concerning medical abortion cost. Read it laboriously.
  Immediately review paper regarding abortion clinics cost FYI.
  Online document involves bulk regarding abortion pill. And now placed unique page
  1) metodyki projektowania
 • mechanizmy wsparcia procesu projektowanie
 • automatyzacja metodyk projektowania
 • języki modelowania
 • 2) technologie komponentowe i oparte o suługi:
 • wykorzystanie technologii Corba Component Model
 • Enterprise JavaBeans
 • automatyzacja procesów implementacji projektów informatycznych
 • 3) systemy rozproszone:
 • zwiększanie mocy obliczeniowej dzięki zastosowaniu usług rozproszonych
 • integracja heterogenicznych systemów komputerowych i adaptacja dla potrzeb systemów rozproszonych
 • programowanie obiektowe
 • 4) usługi sieciowe:
 • e-biznes z wykorzystaniem technologii języka Java
 • informatyzacja sektora publicznego
 • 5) język Java
 • rozbudowywanie możliwości języka

 • Dydaktyka

 • Programowanie Sieciowe
 • Systemy Rozproszone
 • Programowanie współbieżne i rozproszone
 • Projektowanie systemów wielowarstwowych
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Techniki Modelowania Programów
 • E-biznes
 • Sieci komputerowe