dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ


Budynek A-2
Pokój 510
Telefon 3282390
Email W.Miczulski@imei.uz.zgora.pl
WWW Link
Plan zajęć Link
Publikacje
naukowe
Link
Grafik
obecności
Link
Materiały
dydaktyczne
Link
 

Obszary
zainteresowań
zawodowych

  • Przyrządy i systemy pomiarowo-sterujące. Hurtownie danych dla potrzeb systemów monitorowania
  • sterowania i diagnozowania obiektów i procesów przemysłowych.

  • Dydaktyka

  • Inteligentne przyrządy pomiarowe. Modelowanie matematyczne przetworników pomiarowych. Hurtownie danych.