prof. dr hab. inż. Marian Miłek


Budynek A-2
Pokój 528
Telefon 3282512
Email M.Milek@imei.uz.zgora.pl
WWW Link
Plan zajęć Link
Publikacje
naukowe
Link
Grafik
obecności
Link
Materiały
dydaktyczne
Link
 

Obszary
zainteresowań
zawodowych

  • komparatory impedancji
  • pomiary precyzyjne R L C
  • komparatory prądowe
  • pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi
  • systemy pomiarowe

  • Dydaktyka