Prace dyplomowe realizowane we współpracy z firmami przemysłowymi i instytucjami spoza przemysłu


W instytucie realizowane są prace dyplomowe, których tematy zostały zgłoszone do realizacji przez instytucje przemysłowe lub badawcze. Studenci realizując prace dyplomowe mają unikalną możliwość realizacji badań i prac w rzeczywistych warunkach przemysłowych. Istnieje możliwość wykorzystania przyrządów i urządzeń w siedzibie danego przedsiębiorstwa i konsultacji z jego pracownikami.

br
Komenda Głowna Straży Pożarnej w Zielonej Górze www.straz.zgora.pl

Autor: Sebastian Koszyka, Promotor: dr inż. Robert Szulim


br
Rittal GmbH & Co. KG www.rittal.de
 • Czujniki pomiarowe z interfejsem CAN/CANopen do sytemu monitorowania firmy RITTAL

Autor: Dawid Sadji, Promotor: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ, prof. dr inż. Andreas Slemeyer (THM)

Praca powstała w ramach Zintegrowanych Studiów Zagranicznych Technische Hochschule Mittelhessen
i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor pracy otrzymał Nagrodę Dziekana Wydziału Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji za najlepszą pracę magisterską na Wydziale w roku akademickim 2009/2010.


Lumel
Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych - Lumel S.A.
 www.lumel.pl
 • Automatyczny system pomiarowy do sprawdzania aparatury kontrolno-pomiarowej z interfejsem RS-485 i protokołem Modbus z wykorzystaniem kalibratora uniwersalnego SQ7000.

Autor: Damian Koleśnik, Promotor: dr inż. Robert Szulim

 • Automatyczny system pomiarowy do sprawdzania przetworników pomiarowych z wykorzystaniem kalibratora uniwersalnego SQ7000 oraz multimetru HP 34401A.

Autor: Mateusz Piątek, Promotor: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ

 • Stanowisko do kalibracji itestowania rejestratorów KD-7 i KD-8.

Autor: Marcin Najdek, Promotor: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ


Relpol
Relpol S.A. zakład Polon
www.relpol.pl
 • Aplikacja bazodanowa izotopów promieniotwórczych z podziałem na produkcyjne, medyczne i niewinne.

Autor: Krzysztof Rybczyński, Promotor: dr inż. Robert Szulim


br
Urząd Komunikacji Elektronicznej www.uke.gov.pl
 • Emisja eksperymentalna programów naziemnej telewizji cyfrowej w systemie DVB-T i konsekwencje dla obszaru województwa lubuskiego wynikające z przejścia z emisji analogowej na emisję cyfrową. Więcej informacji.

Autor: Andrzej Dziadosz, Promotor: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ

 • Charakterystyka miedzianych transmisyjnych lini symetrycznych w sieci dostępowej

Autor: Igor Gudakowski, Promotor: doc. dr inż. Emil Michta

 • Transmisja danych w szerokopasmowych sieciach teleinformatycznych budowanych w oparciu o technologię WiMAX, IEEE 802.16

Autor: Mirosław Wowczko, Promotor: doc. dr inż. Emil Michta

 • Wpływ zmian parametrów elektrycznych miedzianej, symetrycznej linii teletransmisyjnej na jakość transmisji w technologii ADSL

Autor: Mateusz Walczak, Promotor: doc. dr inż. Emil Michta

 • Namierzanie sygnałów radiowych w warunkach zabudowy miejskiej z wykorzystaniem Ruchomej Stacji Pomiarowej UKE

Autor: Szymon Bajon, Promotor: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ

 • Dostosowanie antenowych instalacji zbiorczych do reemisji programów telewizji cyfrowej DVB-T

autor: Stanisław Sienkiewicz, promotor: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ

 • Porównanie technologii WiMax i LTE. Projekt sieci WiMax dla miasta Sulechów

autor: Paweł Drozdek, promotor: doc. dr inż. Emil Michta


br

Elektrociepłownia Zielona Góra www.ec.zgora.pl

 • System pomiarowy bloku gazowo – parowego warunkujący uzyskanie świadectw pochodzenia energii na przykładzie EC Zielona Góra S.A.

Autor: Ewa Kononowicz, Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Miłek

 • Analiza i badanie wpływu wyższych harmonicznych na działanie wybranych cyfrowych zabezpieczeń elektroenergetycznych

Autor: Paweł Oleksyszyn, Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Miłek