Wydarzenia
Seminarium Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej  więcej...
Konferencje
Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP2018 więcej...
Seminaria naukowe
Wkrótce...
Projekty naukowo badawcze
  • EMRP Researcher Excellence Grant SIB53-REG2, Development of the polyphase ac voltage source for digital impedance bridges więcej...
  • Projekt badawczy rozwojowy R 01 0024 10, System pomiarowy do wzorcowania rezystorów wzorcowych o małych wartościach rezystancji w zakresie częstotliwości akustycznych więcej...
  • Projekt badawczy rozwojowy R 01 033 03, Zintegrowany system monitorowania i sterowania systemami pomiarowego państwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwości więcej...
  • Projekt badawczy rozwojowy R 01 036 01, ZigBee - Węzły do inteligentnych systemów pomiarowo-sterujących więcej...